Soorten Hypotheken

Steeds meer mensen zijn bekend met de verschillende hypotheekvormen, om toch nog kort even het geheugen op te frissen, volgt hier een opsomming en een korte uitleg van de verschillende hypotheekvormen.
 

Banksparen hypotheek:

Bij een banksparenhypotheek is een rekening (SEW of BEW) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. Bij de bankspaarhypotheek SEW (spaarrekening eigen woning) heeft u zekerheid als het gaat om de uitkering vanuit de spaarrekening. Het gespaarde kapitaal is gegarandeerd. Een nadeel van deze vorm is dat meestal de hypotheeklening en de rekening onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunt u niet voor ieder onderdeel apart gaan "shoppen".
 

Aflossingsvrije hypotheek:

Met een aflossingsvrije hypotheek doet u geen aflossingen en betaalt u slechts de rente over de hypotheeksom. Deze hypotheeksoort is geschikt voor mensen die van maximale belastingaftrek en lage maandlasten willen profiteren.
Aan het einde van de looptijd blijft de restschuld wel over, eventueel kan de klant uit andere spaarsaldo's de hypotheek aflossen. Vaak ook geen overlijdensrisicoverzekering verplichting.
 

Spaarhypotheek:

Bij deze vorm lost u niet af, betaalt alleen rente en premie voor een levensverzekering. Bij de spaarhypotheek bestaat deze premie uit een risico- en een spaardeel. Het risicodeel zorgt ervoor dat de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost bij overlijden, het spaardeel zorgt er gegarandeerd voor dat het vooraf afgesproken kapitaal wordt opgebouwd. Veilige hypotheekvorm.
 

Levenhypotheek:

Met een levenhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af en betaalt u slechts rente. Naast de hypotheek sluit u een levensverzekering af waarvoor u maandelijks premie betaalt. Hierin zit een risicopremie, die ervoor zorgt dat een gedeelte van de hypotheek wordt afgelost bij overlijden. Het andere gedeelte van de premie wordt "gespaard" in een beleggingsfonds, er wordt gewerkt met een prognose opbrengst, de opbrengst is dus niet gegarandeerd, deze kan lager uitvallen.

Annuïteitenhypotheek:

Gedurende de gehele looptijd betaalt u een vast bedrag waarvan rente wordt betaald en een deel van de hypotheek wordt afgelost. De maandlast blijft hetzelfde. Alleen omdat er van de hypotheekhoofdsom wordt afgelost, loopt het fiscale voordeel terug. De brutomaandlast blijft gelijk alleen de nettomaandlast stijgt met de jaren. Overlijdensrisicoverzekering dient los afgesloten te worden.

Hybride hypotheek:

De spaarbeleggingshypotheek of hybridehypotheek is een kruising tussen een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. De klant kan in de polis kiezen of hij wil beleggen of sparen, je risico kun je dus min of meer bepalen. Dit risico heeft alleen betrekking op het te bereiken eindkapitaal. In de polis zit ook weer een overlijdensrisicodekking opgenomen.

Effectenhypotheek:

In feite een aflossingsvrije hypotheek, waar of meer geld wordt geleend of via eigen middelen een aandelenpakket wordt gekocht. Dit pakket zit vaak aan de hypotheek verbonden (verpand). Het resultaat van het aandelenpakket dient voor de aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd. Overlijdensrisico verzekering dient weer los gesloten te worden.