Werkloosheid

Wanneer heeft iemand recht op een WW-uitkering?

  • Jonger dan 65 jaar
  • Werkloos
  • Een verlies van minimaal vijf werkuren per week. Wie minder dan tien uur per week werkte, moet minimaal de helft van het aantal werkuren verliezen
  • Geen doorbetaling van de verloren werkuren
  • Direct beschikbaar om ander werk aan te nemen
  • Een werkverleden van minimaal een half jaar. In de 36 weken voordat iemand werkloos wordt, moet er minimaal 26 weken zijn gewerkt
  • Geen verwijtbare werkloosheid, bijvoorbeeld door ontslag vanwege diefstal of geweld
  • Werkloosheid mag niet het gevolg zijn van het zelf nemen van ontslag
  • Tijdige registratie bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI)

Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering? Werkzoekenden hebben minimaal drie en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. Wie aan de zogenaamde wekeneis voldoet, heeft recht op een uitkering van drie maanden. U heeft recht op een uitkering langer dan 3 maanden, als u aan de zogenaamde ‘jareneis’ voldoet. Dit houdt in dat u in de vijf jaar voor de werkloosheid minstens vier jaar ‘voldoende’ heeft gewerkt.

Hoe hoog is de WW-uitkering? De hoogte van de WW-uitkering hangt af van het loon dat een werknemer ontving in het jaar voordat hij of zij werkloos werd. De eerste twee maanden dat een werkzoekende een WW-uitkering ontvangt, krijgt hij of zij 75 procent van dat loon. De volgende maanden gaat dit percentage omlaag naar 70 procent.
 
Als we het zelde voorbeeld nemen als bij arbeidsongeschiktheid zou iemand die € 35.000,– per jaar verdiend, bij werkeloosheid terugvallen naar € 24.500,– inkomen. Dit is € 10.500,– per jaar / € 875,– per maand minder besteedbaar inkomen.
 
Wanneer mensen deze absolute getallen zien, worden zij vaak ervan bewust dat de Nederlandse regeling goed zijn om te hebben maar vaak zeker niet voldoende om fianciële problemen te voorkomen.
 
Ook bij dit probleem kan er een oplossing in de vorm van een verzekering worden aangedragen. Tegen een schappelijke prijs kan het eventuele probleem gedeeltelijk of geheel worden weggenomen.