Inkomensterugval

Wat gebeurt er financieel met iemand of een gezin wanneer er onverwacht een inkomensterugval optreedt? Veel mensen denken ach, we wonen in Nederland er is een sociaal vangnet, dat zal geen probleem opleveren.
 
Toch is de werkelijkheid minder rooskleurig. Er zijn verschillende gebeurtenissen die tot een inkomensdaling leiden. Iemand kan overlijden (zie onderdeel nabestaandenzorg), arbeidsongeschikt worden of werkeloos worden. Veel mensen denken dan, dat komt wel goed, maar……
 
Hoe zijn nu die regelingen die de overheid in het leven heeft geroepen, wat mogen we verwachten vanuit Den Haag en van welke regelingen kun je gebruik maken via je werkgever. 
 
In de onderliggende pagina's bespreken we kort de 2 meest voorkomende vormen van inkomensterugval, de arbeidsongeschiktheid en de werkeloosheid. Er is nog een aparte pagina waar we kijken naar een aparte groep, de zelfstandige, omdat deze alles zelf moet regelen en geen sociaal vangnet heeft.
 
Mocht u na het doornemen van de pagina's een keer naar uw specifieke situatie willen kijken dan kunt u contact met ons opnemen of het contactformulier invullen dan nemen wij contact met u op.