Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken, maar wanneer is eerder. Is dit 62 of 65. In ieder geval zie je steeds meer dat door de vergrijzing de overheid ernaar toe probeert te werken dat mensen steeds langer moeten door werken. De AOW gerechtigde leeftijd wordt naar achter geschoven, fiscaal aantrekkelijke spaarregelingen worden teruggeschroefd.
 
Allemaal niet leuk, als je denkt ik wil ook een keer gaan genieten van mijn vrije tijd. Dan komt nog een keer het probleem erbij dat veel mensen al een extra polis hadden afgesloten voor hun eventuele VUT / eerder stoppen met werken. Dan blijkt dat deze polis alleen maar meer geld kost dan dat hij oplevert, de bekende Woekerpolis affaire. Hou maar op denken veel mensen, maar het kan ook anders.
 
Wij hebben al deze problemen onderkend en werken al lang met zekere spaaroplossingen. Geen beleggingen, geen onzekerheden, maar weten waar je aan toe bent. We werken met traditionele levensverzekeringen.

Vermogensopbouw verzekerd zonder zorgen

Met traditionele levensverzekeringen weet u zeker dat u het beoogde doel ook daadwerkelijk bereikt. Dus als er blijkt dat u een bepaald bedrag nodig heeft om ervoor te zorgen dat u toch op tijd kunt stoppen met werken, kan dit met zekerheid gerealiseerd worden.

Onafhankelijke winstdeling

Met de premie die u betaalt binnen een traditionele levensverzekering bouwt u een gegarandeerd kapitaal op dat u op de einddatum krijgt uitgekeerd. Maar bovenop dat gegarandeerde kapitaal kunt u nog een extra bedrag op de einddatum tegemoet zien, uw winstdeling. De hoogte van dat extra bedrag is afhankelijk van het rendement op een pakket langlopende staatsleningen. Het verzekerde bedrag op de polis is daamee het minimum bedrag dat u straks in handen krijgt. Door de winstdeling kan het kapitaal dus nog groeien boven het gegarandeerde kapitaal.

Bepaal zelf de overlijdensrisicodekking

Behalve dat u met een traditionele levensverzekering bouwt aan een behoorlijk vermogen, kunt u ook het risico van overlijden verzekeren. Zo kunt u met de overlijdensrisicoverzekering binnen traditionele levensverzekeringen de financiële gevolgen van overlijden opvangen. In plaats van op de einddatum komt het verzekerd bedrag dan meteen tot uitkering. De hoogte van de uitkering bepaalt u zelf.

Voordelen van traditionele levensverzekeringen

  • vermogensopbouw met de zekerheid van een gegarandeerde uitkering
     
  • hogere uitkering op einddatum mogelijk door onafhankelijke winstdeling
     
  • uitgebreide keuze in aanvullende risicodekkingen
     
  • bijzonder geschikt voor vrije vermogensvorming

Wij doen zaken met 2 aanbieders van traditionele levensverzekeringen. Uit ervaring weten we dat deze partijen staan voor eerlijkheid en degelijkheid. De maatschappijen zijn:
Erasmus, Onderlinge s' Gravenhage verzekeringen.

Meer informatie over traditionele levensverzekeringen en de aanbieders kunt u vinden op de websites van deze aanbieders. Ook kunt u contact opnemen met ons om uw spaardoelen nader te bekijken en oplossingen te bespreken. Via het contactformulier is een afspraak snel gemaakt, u kunt natuurlijk ook altijd even bellen.